ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Разпределени информационни и управляващи системи

За нас

Секция Разпределени информационни и управляващи системиСекция Разпределени информационни и управляващи системи (РИУС) към Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) е специализирана в мехатронни системи; медицинска роботика; моделиране и оптимизация на режими на работа в разпределени информационни и управляващи системи; синтез на управляващи алгоритми в сложни, разпределени, йерархични системи; управление на транспортни, информационни, комуникационни, финансови системи и обекти; топологически и функционален синтез на информационни и комуникационни системи; вземане на решения при непълна информация; иновативни високоскоростни и високотемпературни процеси, микро и нано елементи, както и индустриални приложения.

През 2015 в рамките на проекта AComIn екипът придоби опит в 3D дизайна, 3D моделирането и 3D прототипирането. Изследователите от РИУС (заедно с групата на проф. Вирджинио Кантони от университета в Павия, Италия) създадоха 3D фигури от исторически герои и 3D тактилни плочи за хора с увредено зрение за изложбата "Павия. Битката. Бъдещето - 1525-2015, Нищо не беше същото ", организирано като сателитно събитие на EXPO-2015 в Милано, Италия. Също така, за галерията "Брера" в Милано, Италия бе създадена тактилна плочка на картината "Христос и самарянката при кладенеца" за хора с увредено зрение.

През септември 2019 г. екипът участва с 3D моделиране, обработка и 3D принтиране на избрани картини за хора с увредено зрение от изложба по повод 140 години от обявяването на София за столица – “Думи, образи, места”, намираща се в Софийска градска художествена галерия (СГХГ). Изложбата бе организирана от СГХГ, с партньроството на Министерство на културата, Столична община, Аурубис, Уника, БТА, БНТ и БНР.

Екипът има и опит в реконструкцията на 3D вътрешна структура на промишлени части, строителни елементи, дентална медицина и др.

Ръководител: доц. д-р Николай Стоименов

Ръководителят на секцията е с докторска степен по технически науки, доцент по електротехника, електроника и автоматика в ИИКТ-БАН. Научните изследвания и приложните разработки на доц. д-р Николай Стоименов са свързани с иновации в областта на 3D моделирането, 3D симулациите и 3D принтирането, 3D компютърна томография, мехатроника, термография, процесите на раздробяване и смилане, мелещи тела и среди с нова форма, високоскоростни процеси. Интересите и направленията са в областта на дискретните производствени процеси в различните отрасли на промишлеността, енергийни ресурси и енергийна ефективност на технологичните процеси, културно-историческото наследство, дигитализация, ИКТ и др. Той е публикувал повече от 80 статии в това число с импакт-фактор, реферирани бази данни и реферирани конференции. Съавтор е в 1 монографичен труд, 2 глави от монография (издадени на английски и италиански език), 2 патента, 2 полезни модела и 3 патентни заявки. В новите проекти неговата група се занимава с 3D моделиране и симулация, 3D принтиране, автоматизация, термография, високоскоростни процеси, 3Dкомпютърна томография.